Thursday, November 25, 2010

Caller Ring Back Tones (CRBT) for different Operators of Nepal

CRBT, PRBT and RBT are the common terms used in Nepal to represent Ring Back tones for different telecom operators of Nepal. According to Wikipedia - Ring-Back Tone or Audible Tone is defined as 
A ringback tone is an audible indication that is heard on the telephone line by the calling party after dialing and prior to the call being answered at the receiving end. It is normally a repeated tone, designed to assure the calling party that the called party's line is ringing, although the ring-back tone may be out of sync with the ringing signal.
 1. Nepal Telecom (CRBT)
  1. By CallingDial 1609, the access code of CallerTunes, and follow the instructions. 
  2. By SMS
   Visit the CallerTunes service Website http://crbt.ntc.net.np to register for CallerTunes. Your CallerTunes service password is also the password for you to log in to the CallerTunes service Website. On the Website, you can change, query and set your personal ring back tones. 
  3. By SMS
   Nepal Telecom shortcode ____ is used to register or buy a CRBT tune. A Code is provided for each tune you want to download as a ring back tone. First of all you need to register for CRBT by sending one SMS. 
   1. To Register
    type REG and send to ____
   2. To Download a tune
    type DEFCRBT-No and send to ____
 2. NCell (PRBT)
  1. Source : http://ncell.com.np/prepaid/services/fun-zone/prbt
   Options for activation:
   1. Dial 900  and follow the instructions
   2. Dial *100# and follow the instructions
   3. Type A and send SMS to 900227
   Options for deactivation:
   1. Dial 900  and follow the instructions
   2. Dial *100# and follow the instructions
   3. Type R and send SMS to 900227
   Options of selecting your Personal Ring Back Tone
   1. Dial 9208 and follow the instructions
   2. Visit our website: www.prbt.ncell.com.np
   Instruction to buy a Personal Ring Back Tone:
   Type Buy (space) song code and send it to 9209
   Eg.: To 9209
   Buy XXXX
 3. UTL (RBT)

 4. Smart Telecom

2 comments:

Unknown said...


- Chết tiệt, ngươi đi ra cho ta.

Một thanh âm non nớt từ trong miệng con ma thú phát ra, lập tức con ma thú nhỏ này ở giữa không trung xẹt qua một đạo tàn ảnh.

- Đáng chết, chúng ta đã bị phát hiện rồi.

Nhạc Thành sắc mặt thay đổi, hắn không nghĩ tới bản thân mình đã bị phát hiện như vậy, nhung lúc này cũng chỉ nhanh chóng lùi lại, hắn biết Hóa Xà thần thú thực lực mạnh đến như thế nào rồi, căn bản là không dám ngạnh kháng.

- Thịch.
dongtam
mu moi ra hom nay
tim phong tro
http://nhatroso.com/
nhạc sàn
tổng đài tư vấn luật
văn phòng luật hà nội
tổng đài tư vấn luật
thành lập công ty trọn gói
http://we-cooking.com/
chém gió
trung tâm tiếng anh
Thân hình Nhạc Thành cấp tốc lùi lại, trên thân cũng bố trí xong Kim Long chi thể.

Nhìn thấy Nhạc Thành xuất hiện, một đám ma thú cũng đã nhìn thấy Nhạc Thành rồi.

- Ô ô.

Trên trăm con ma thú đột nhiên bay lên trời, thân hình rất lớn từ bốn phương tám hướng vây quanh Nhạc Thành ở chính giữa.

- Thịch.

Unknown said...

http://www.ar-kane.com/p/blog-page_441.html