Saturday, August 14, 2010

Getting SMS VAS Service for your Business/Company/Product

Value Added Service (VAS) is a popular terminology used in Telecommunication Industry for services other than standard services in terms of tarrif of feature provided by the Telecommunication company.

There can be many types of VAS Services. VAS can be even be on Voice Calls or on SMS or any other services normally provided by a Telecommunication Company.

SMS VAS is the VAS for Short Messaging Service provided by telecommunications. You can see Four/Five digit numbers like 5001, 6001, 52525 etc. These numbers are called Shortcodes and generally represent VAS service for SMS.

In Nepal there are three major telecommunication service providers. However, regional providers like Satellite Telecom Ltd, also do exist.

The three major telecom providers namely, Nepal Telecom, Spice Nepal Pvt. Ltd, and United Telecom Limited have outreach throughout the country, and as per the current status VAS is provided targeting subscribers from these networks.VAS Providers
Companies/Firms providing shortcode services are VAS providers. According to current scenario in Nepal, Nepal Telecom does not provide any new VAS Provider contract directly. Tenders for the VAS Provider has already been made and selection is done. The list of VAS providers from Nepal Telecom can be seen on this page - http://www.ntc.net.np/mobile/mob_services_VAS_details.php

However, other providers do provide new contracts as VAS providers to any business willing to be into the VAS provider's list.

How to get shortnumbers for your business ?
A Business, Small Office, Large Corporate Houses, etc... anyone may apply for VAS solutions in the country. General VAS Trends in the country are

  • Voting Campaigns and 
  • Info-On-Demand. 
1. Voting Campaigns are run to receive public Verdict on any issue/topic/tv-programme/public-opinion etc. 
2. Info-On-Demand services are to receive Information on any subject. Example, if one says type INFO VISA and send to 5001, then it may be something like seeking on Demand Information for VISA. 

ShortNumbers provided till date by Nepal Telecom - http://www.ntc.net.np/mobile/mob_services_VAS.php
VAS Providers contracted to Nepal Telecom - http://www.ntc.net.np/mobile/mob_services_VAS_details.php

----

To Apply for VAS Service, one has to make clear on the purpose of the service, if the application is for a new shortcode number.

However if the nubmer is already reserved by some VAS Solutions Providers, then one can contact those providers and request for the service they are willing to. 

Services other than General Voting and Info On Demand Campaigns
Other services can also be seen in practice here in the country. Some of them are - Trivia Campaigns, Games like Ooltaboole, SMS Daily Jackpots, Email by SMS, etc. 

SLC, +2 Results
These days SLC and +2 Results delivery via SMS is a major hyped practice in country other than Voting Campaigns. Some common shortcodes used for SLC, +2 Results are - 5001, 2722 etc. 

General Cost per SMS
General Cost per SMS for VAS applicable to the subscribers is Rs 5/- , Rs 3/- Rs 2/-. 

Whom to contact if one needs VAS for his business?
Find any VAS provider in the list http://www.ntc.net.np/mobile/mob_services_VAS_details.php and have a counseling on taking VAS for your business, 
Some other popular brands in VAS Marketplace are

9 comments:

Anonymous said...

Its a good and informative post. Though it was published after a long gap from the first post, I like the matter chosen.

Nice doing. Keep more and more posts.

Its just the second one. You need to go more further to make this a strong website.

Sankalp said...

Very informative post.Thanks!!!

Anonymous said...

thank you so musch for such good information.
Keep it up.All the best

Anonymous said...

Thank you for the post about VAS services in Nepal. I would like to know how we can get this services for our business purpose.

Anonymous said...

I recently came across sms123go.com while searching on internet.The site said they provide sms service using custom sender information.I think i will give them a call.If you want to get SMS service from them, then you can check that out.

AaryaSuman said...

The following link doesn't work.

ShortNumbers provided till date by Nepal Telecom - http://www.ntc.net.np/mobile/mob_services_VAS.php

VAS Providers contracted to Nepal Telecom - http://www.ntc.net.np/mobile/mob_services_VAS_details.php

AaryaSuman said...

The following link doesn't work.

ShortNumbers provided till date by Nepal Telecom - http://www.ntc.net.np/mobile/mob_services_VAS.php

VAS Providers contracted to Nepal Telecom - http://www.ntc.net.np/mobile/mob_services_VAS_details.php

acpmasquerade said...

@aryasuman,

Nepal Telecom has updated its website links. We will update the broken links soon.

Thank you for your valuable concern.

Unknown said...Thân ảnh Nhạc Thành rất nhanh lùi lại, Hóa Xà tung ra một kích công kích, lúc này ở trên không trung xuất hiện một cỗ lực lượng cường hãn rất lớn lao tới, mặc dù Nhạc Thành trên thân có Kim Long chi thể cũng tối sầm lại, trong cơ thể lục phủ ngũ tạng cũng đang chấn độnThành thân hình cấp tốc lùi lại, hắn phát hiện bốn phía đã bị đám ma thú vây quanh, sau đó hắn cũng đành phải dừng thân tại giữa không trung mà thôi.

- Tốc độ thật nhanh.

Trong lòng Nhạc Thành ngạc nhiên, lập tức chăm chú nhìn hơn trăm con ma thú đang bao vây chung quanh, mình bây giờ đã bị vây ở chính giữa, nếu muốn phá vòng vây tựa hồ là không chắc có thể làm được.
dongtam
mu moi ra hom nay
tim phong tro
http://nhatroso.com/
nhạc sàn
tổng đài tư vấn luật
văn phòng luật hà nội
tổng đài tư vấn luật
thành lập công ty trọn gói
http://we-cooking.com/
chém gió
trung tâm tiếng anh
- Ngươi là người nào?

Trong lúc Nhạc Thành đánh giá chung quanh, Hóa Xà thần thú nhìn Nhạc Thành hỏi, Hóa Xà lúc này nhìn Nhạc Thành tựa hồ rất là hiếu kỳ vậy.

- Ta vô tình tới đây, ta không có ác ý.

Nhạc Thành sắc mặt hơi biến, không nghĩ tới Hóa Xà còn có thể nói được tiếng người như vậy.

- Ta ở đây chưa bao giờ nhìn thấy nhân loại, ngươi là người thứ nhất.

Hóa Xà thần thú nói, lập tức hai mắt kỳ quái nhìn Nhạc Thành đánh giá, một lát chậm rãi nói: